Η εταιρεία FINETRO με εμπειρία 25 ετών στην εμπορία, μεταποίηση και αντιπροσωπείες  εξειδικεύεται στα παρακάτω προϊόντα:

.

Μεταποίηση 

- Μεταποίηση ομογενών ακρυλικών

  επιφανειών (Corian)

- Μεταποίηση ξυλείας

- Παραγωγή πάγκων εργαστηρίων
  (
Corian, Stoneware, κεραμικών
  επιφανειών)

- Παραγωγή απαγωγών αερίων
  (
Fume hoods)

- Παραγωγή καρεκλών, θρανίων, κτλ.
  (από διάφορα υλικά)

 

Εμπορία  

 1. - Επίσημοι διανομείς της MIRKA LTD
    FINLAND (Λειαντικά μέσα)

 2. - Επίσημοι διανομείς της KASTILO
    GmbH GERMANY (Υαλοϋφάσματα
    και ρητινούχες διαφοροποιήσεις
    υαλοϋφασμάτων)

 3. - Μεταποιημένων ομογενών
    ακρυλικών επιφανειών έτοιμων
    προϊόντων.

 4. - Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

 

Επικοινωνία

Χαράλαμπος Παντελίδης

E-mail: hp (at) finetro.gr


Marko Suomalainen

E-mail: ms (at) finetro.gr

.

Επικοινωνία 
με το Επίτιμο Προξενείο Φινλανδίας

E-mail: info (at) finetro.gr